Wskazówki dla ucznia i rodzica na rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiamy krótki opis zasad obowiązujących we wrześniu 2020 roku w naszej szkole. Sytuacja jest dynamiczna a wytyczne MEN zmieniają się bardzo szybko dlatego trudno jest nam określić czy za chwilę zasady te nie ulegną korekcie. 

Ogólne zasady obowiązujące w szkole od 01.09.2020 r.

  1. Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie oraz pracownicy szkoły. Rodzice proszeni są o pozostanie na zewnątrz budynku.
  2. Rodzice uczniów klasy I ESP mogą przyprowadzić dziecko na piętro III (nie wchodzą na korytarz ani do klas).
  3. Uczniowie klas 1-3 ESP wchodzą do szkoły wejściem od boiska, w tym miejscu rozstają się z rodzicami, wyjątkiem są rodzice uczniów klasy 1.
  4. Uczniowie klas 4-8 ESP i 1-3 ELO wchodzą do szkoły wejściem głównym.
  5. Rodzice uczniów mogą odprowadzić dziecko pod drzwi budynku z zachowaniem środków bezpieczeństwa (dystans społeczny, maseczka ochronna).
  6. Przy wejściu będzie mierzona temperatura wszystkim osobom wchodzącym do szkoły.
  7. Wszyscy uczniowie, ze względów sanitarnych, proszeni są o zdezynfekowanie rąk przed wejściem, zachowanie dystansu, nie podawanie ręki na powitanie, a uczniowie klas 4-8 ESP i ELO o założenie i noszenie maseczek ochronnych w częściach wspólnych.

Dnia 01.09.2020 r. spotkanie nauczycieli z uczniami w klasach 1-3 potrawa 30 min., po tym czasie dzieci zostaną odprowadzone przez wychowawców pod drzwi wyjściowe na boisko szkolne, skąd będą odbierane przez rodziców.

W tym dniu będzie również możliwość skorzystania z opieki na świetlicy szkolnej, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.

W klasach 4-8 ESP oraz ELO spotkania będą również trwały około 30 min. Prosimy, aby Państwo poczekali na dzieci poza budynkiem szkoły.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość.

Comments are closed.
Aktualności