Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze

 

 1. Rekrutacja do Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze prowadzona jest w sposób ciągły.
 2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona (18 uczniów w klasie).
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły przysługuje rodzeństwu uczniów Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze oraz dzieciom pracowników szkoły.


Rekrutacja do klasy I

 1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podania według wzoru dostępnego na stronie internetowej szkoły.
 2. O wpisaniu na listę uczniów Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając:
 • opinię nauczycieli Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze prowadzących zajęcia otwarte oraz/lub opinię wychowawcy grupy przedszkolnej,
 •  wynik badania dojrzałości szkolnej oraz/lub półroczne sprawozdanie z obserwacji dziecka w przedszkolu,
 •  możliwość stworzenia dziecku warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach, orzeczeniach lub innych dokumentach dziecka,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzony przez dyrektora szkoły z rodzicami
  oraz dzieckiem.
 • kolejność rejestracji na liście rekrutacyjnej Europejskiej Szkoły Podstawowej.

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o świadczeniu usług edukacyjnych Rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę wpisową. Wysokość oraz zasady wpłaty wpisowego określa regulamin opłat.

 

Rekrutacja do pozostałych klas szkoły podstawowej

 

 1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Europejskiej Szkole Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podania według wzoru dostępnego na stronie szkoły.
 2. O wpisaniu na listę uczniów Europejskiej Szkoły Podstawowej dr Rahn w Zielonej Górze decyduje dyrektor szkoły uwzględniając:
 • dotychczasowe udokumentowane osiągnięcia edukacyjne dziecka (świadectwo, wykaz ocen cząstkowych/wyniki klasyfikacji półrocznej),
 • możliwość stworzenia dziecku warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach, orzeczeniach lub innych dokumentach dziecka,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzony przez dyrektora szkoły z rodzicami oraz dzickiem.
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy
  o świadczeniu usług edukacyjnych.

 

DLACZEGO RAHN? EDUKACJA TO RELACJA!

 1. Dobrostan ucznia naszym priorytetem – edukacja to relacja:
  – realizujemy program „Szkoła myślenia pozytywnego” oraz program „Akademia Mocy” w klasach 1-3
  – kultura doceniania, nie błędu (pochwałki za osiągnięcia nie tylko edukacyjne)
  – holistyczne podejście do wychowania człowieka (ciało i umysł)
 2. Uczymy JAK SIĘ UCZYĆ (study skills), szukamy swoich talentów (inteligencje wielorakie)
 3. Karta indywidualnego rozwoju ucznia
 4. Zebrania trójkowe (uczeń – rodzic – nauczyciel)
 5. JTU – czyli już to umiem (wybieram termin pisania testu – najlepsza ocena jest wpisywana)
 6. Minimalna ilość zadań domowych- prace domowe zadawane „z głową”
 7. PROJEKTOWO-LINGWISTYCZNY PROFIL SZKOŁY tygodnie projektowe/praca
  projektowa naszym priorytetem – interdyscyplinarne nauczanie treści/ nauka poza
  szkolną ławką
 8. Tydzień opieki w ferie zimowe (w czesnym+ opłaty tylko za wstępy)
 9. Tydzień opieki w pierwszym tygodniu wakacji (w czesnym+ opłaty tylko za wstępy)
 10. Mamy bogaty wybór zajęć dodatkowych odbywających się na terenie szkoły, np.:
  *programowanie ozobotów
  *mały ogrodnik
  *szkoła magii dla mugoli
  *zajęcia mindfulness
  * artystyczny świat fantazji
 11.  Nauka 2 języków obcych od 1 klasy szkoły podstawowej w wymiarze 3h lub 4h ang/3h lub 4h niem, w liceum dodatkowo język hiszpański
 12. Tablice interaktywne/projektory/komputery w każdej sali
 13. W-F organizowany w formie modułów sportowych do wyboru, np.:
  * joga
  * samoobrona
  * siłownia
  * fitness
  * breakdance
 14. Możliwość zdawania certyfikatów językowych Goethe/ Cambridge/DSD na
  terenie szkoły
 15. Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi
 16. Tworzymy różnorodne, wielokulturowe i tolerancyjne środowisko, w którym
  młodzi ludzie mogą być sobą i czuć się swobodnie
 17. Uczymy się języków obcych interdyscyplinarnie- prowadzimy projekty
  międzynarodowe, wymiany młodzieży z Niemcami, Rumunią, Ukrainą
 18. Kameralnośc naszych szkół sprzyja indywidualizacji w uczeniu się i nauczaniu
 19. Tworzymy bezpieczną, kameralną przestrzeń zarówno dla dzieci jak i młodzieży
 20. Przebywamy dużo na powietrzu- w klasach 1-3 codziennie mamy 2 długie
  przerwy na boisku szkolnym: przed śniadaniem i przed obiadem. Wychodzimy z
  założenia, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór 🙂