O Nas

Europejska Szkoła Podstawowa

Charyzmatyczne osobowości, poszukiwanie twórczych rozwiązań dydaktycznych, kultura doceniania  i uczenia się,  komfortowe warunki oraz niepowtarzalna familijna atmosfera. Ponadto otwartość na inne kultury i wzajemny szacunek.

To nasz przepis na mądrą edukację. A na deser mamy czas na wiele inicjatyw,  możliwość rozwoju pasji i 100% uwagi dla ucznia. Na nudę czasu nie mamy!

Europejska Szkoła Podstawowa
dr Rahn w Zielonej Górze
– radosna edukacja!

Zobacz aktualności

UMIEJĘTNOŚCI

we wszystkich dziedzinach!

PLAN LEKCJI
OLIMPIADY I KONKURSY

CIĄGŁOŚĆ NAUKI

W 2 NASZYCH SZKOŁACH

ZAPISZ SWOJE DZIECKO!
ZOBACZ NASZE PROJEKTY

KONCEPCJA / BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA

„Nauczać, to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro” (Heraklit z Efezu)

Pracujemy zgodnie z koncepcją „Budzącej się szkoły”, wspierając transformację kultury szkolnej opartej na przekazie wiedzy w kulturę bazującą na rozwoju potencjału uczniów, a także promując najnowsze odkrycia neurodydaktyki i najlepsze praktyki z obszaru edukacji.

Angażujemy uczniów w proces dydaktyczny poprzez:

-organizację zajęć pozwalających na poznawanie zagadnień z wykorzystaniem różnych zmysłów dziecka

– zachęcanie ich do samodzielnego przygotowywania materiałów i pomocy dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie i utrwalanie wiadomości

– pokazywanie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

– stwarzanie atmosfery współodpowiedzialności za proces dydaktyczny poprzez ścisłą współpracę z rodzicami uczniów.

Tworzymy otoczenie i atmosferę sprzyjającą efektywnemu nauczaniu:

– klasy urządziliśmy pod kątem umożliwienia współpracy uczniów podczas zajęć

– nie ograniczamy się dzwonkami, czas zajęć dostosowujemy do potrzeb i możliwości uczniów

– organizujemy długie 30-minutowe przerwy, podczas których uczniowie wraz z nauczycielami spożywają posiłki

– wydzieliliśmy „strefę hałasu”, czyli miejsce, w którym dzieci mogą rozładować emocje.

Akcentujemy kulturę doceniania i indywidualizację procesu nauczania. Rozwijamy potencjały i mocne strony uczniów zamiast równania do „abstrakcyjnego standardu”. Błędy postrzegamy pozytywnie – uważamy, że są bodźcem do samorozwoju, pozwalają naszym uczniom na samodzielne poszukiwanie nowych rozwiązań  oraz rozwijają motywację wewnętrzną.

Zamiast bezrefleksyjnego odtwarzania wiedzy staramy się kształtować w uczniach umiejętność myślenia krytycznego – kluczową kompetencję XXI wieku.

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KADRA

Na zdjęciu przedstawiamy dyrekcję szkoły.

Od lewej: mgr Agnieszka Weryszko – dyrektor szkoły,

                  mgr Antonina Pauch – wicedyrektor ds wychowawczych,

                  mgr Karolina Kuczynska-Golińczak – wicedyrektor ds dydaktycznych.

 

OPIEKA SPECJALISTÓW

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SCHOOLSTUDIO

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

NASZE WYNIKI

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DOKUMENTY