O Szkole

Europejska Szkoła Podstawowa

Charyzmatyczne osobowości, poszukiwanie twórczych rozwiązań dydaktycznych, kultura doceniania  i uczenia się,  komfortowe warunki oraz niepowtarzalna familijna atmosfera. Ponadto otwartość na inne kultury i wzajemny szacunek.

To nasz przepis na mądrą edukację. A na deser mamy czas na wiele inicjatyw,  możliwość rozwoju pasji i 100% uwagi dla ucznia. Na nudę czasu nie mamy!

KONCEPCJA / BUDZĄCA SIĘ SZKOŁA

„Nauczać, to rozniecać ogień, a nie napełniać puste wiadro” (Heraklit z Efezu)

Pracujemy zgodnie z koncepcją „Budzącej się szkoły”, wspierając transformację kultury szkolnej opartej na przekazie wiedzy w kulturę bazującą na rozwoju potencjału uczniów, a także promując najnowsze odkrycia neurodydaktyki i najlepsze praktyki z obszaru edukacji.

Angażujemy uczniów w proces dydaktyczny poprzez:

-organizację zajęć pozwalających na poznawanie zagadnień z wykorzystaniem różnych zmysłów dziecka

– zachęcanie ich do samodzielnego przygotowywania materiałów i pomocy dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie i utrwalanie wiadomości

– pokazywanie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

– stwarzanie atmosfery współodpowiedzialności za proces dydaktyczny poprzez ścisłą współpracę z rodzicami uczniów.

Tworzymy otoczenie i atmosferę sprzyjającą efektywnemu nauczaniu:

– klasy urządziliśmy pod kątem umożliwienia współpracy uczniów podczas zajęć

– nie ograniczamy się dzwonkami, czas zajęć dostosowujemy do potrzeb i możliwości uczniów

– organizujemy długie 30-minutowe przerwy, podczas których uczniowie wraz z nauczycielami spożywają posiłki

– wydzieliliśmy „strefę hałasu”, czyli miejsce, w którym dzieci mogą rozładować emocje.

Akcentujemy kulturę doceniania i indywidualizację procesu nauczania. Rozwijamy potencjały i mocne strony uczniów zamiast równania do „abstrakcyjnego standardu”. Błędy postrzegamy pozytywnie – uważamy, że są bodźcem do samorozwoju, pozwalają naszym uczniom na samodzielne poszukiwanie nowych rozwiązań  oraz rozwijają motywację wewnętrzną.

Zamiast bezrefleksyjnego odtwarzania wiedzy staramy się kształtować w uczniach umiejętność myślenia krytycznego – kluczową kompetencję XXI wieku.

 

OPIEKA SPECJALISTÓW

W naszej szkole pracują Pani pedagog- Sylwia Bieżańska oraz Pani Psycholog- Katarzyna Jaroni, które są otwarte na rozmowę i współpracę zarówno z uczniami, jak i z rodzicami. 

DOKUMENTY