FAQ

Zgodnie z naszą misją chcemy budować przestrzeń edukacyjną opartą na otwartości, wolności i pełnych życzliwości relacjach. Tworzenie szkoły, która umacnia entuzjazm młodych ludzi, wspiera ich w rozwoju pasji oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i świat. W szczególności w szkole kładziemy nacisk na naukę języków obcych oraz pracę na lekcjach metodami aktywnymi. Podręcznik nie jest dla nas przewodnikiem podczas lekcji, a zadania domowe mają służyć wyłącznie przygotowaniu ucznia do następnych zajęć i wspierać jego samodzielność oraz kreatywność. Prowadzimy interdyscyplinarne projekty, które pozwalają uczniowi rozwijać kompetencje przyszłości.

W każdej klasie liczba uczniów nie przekracza 18. Nasza szkoła to kameralna placówka, w której podstawą funkcjonowania jest hasło „Edukacja to relacja”. Wiemy, że dzięki pozytywnym relacjom w szkole uczeń rozwija niezwykle ważne kompetencje społeczne, ale również osiąga wysokie wyniki w nauce, ponieważ chętniej się uczy. Dzięki temu nasz absolwent jest pewny siebie, ma własne zdanie oparte na krytycznym myśleniu i potrafi poruszać się w świecie nowoczesnych technologii.

Nasza szkoła należy do sieci szkół Rahn Education w Niemczech. Najbliższe szkoły partnerskie znajdują się w Fürstenwalde (szkoła podstawowa) i Neuzelle (szkoła ponadpodstawowa), z którymi od lat współpracujemy w ramach rozmaitych projektów. Ponad to organizujemy wymiany uczniowskie z zaprzyjaźnionymi prywatnymi szkołami w Rumunii w mieście Bistrita oraz na Ukrainie w Iwano-Frankiwisku.

W naszej szkole rodzic jest zawsze mile widziany. Ze względu na pandemię obecnie głównym narzędziem do komunikowania się z nauczycielami czy wychowawcą ucznia jest dziennik elektroniczny Librus. Staramy się nie tracić kontaktu osobistego i dwa razy do roku proponujemy rodzicom zebrania klasowe (plenarne). Dodatkowo oferujemy wyjątkową formę kontaktu tzw. zebrania trójkowe nauczyciel-uczeń- rodzic. Spotkania te umożliwiają szczegółowe omówienie wszystkich kwestii w kameralnej atmosferze przy kawie czy herbacie.

Czesne wynosi 850 zł w roku szkolnym 2022/23, płatne miesięcznie przez 12 miesięcy.

W ramach czesnego szkoła zapewnia:

  • opiekę od 7:00 do 17:00

  • naukę dwóch języków obcych (niemiecki i angielski)

  • organizację modułów sportowych

  • kółka zainteresowań

  • opieka pedagoga, psychologa i pielęgniarki

Rodzeństwo może ubiegać się o zniżkę w wys. 5%.

Szkoła nie organizuje typowych dni otwartych, ale podczas rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej zapraszamy na cykl spotkań, które zazwyczaj odbywają się w marcu każdego roku (zapisy obowiązkowe w sekretariacie szkoły). W czasie takich spotkań dzieci mogą poznać szkołę i uczestniczą w warsztatach artystycznych lub naukowych. Jednocześnie rodzice mają okazję spotkać się z dyrekcją szkoły i pozyskać wszystkie informacje na temat organizacji naszej placówki. Ponad to ciągu roku szkolnego umożliwiamy dzieciom uczestniczenie przez oznaczony czas w zajęciach szkolnych na zasadzie wolnego słuchacza. Jest to tzw. tydzień próbny, podczas którego uczeń ma szansę poznać kolegów i koleżanki oraz nauczycieli. Po tym okresie rodzicom na pewno łatwiej podjąć decyzję o zapisaniu dziecka do naszej szkoły.

 

Poza zajęciami lekcyjnymi, stwarzamy dzieciom możliwość twórczej i nieskrępowanej zabawy. Oferujemy liczne koła zainteresowań w formie otwartej i zamkniętej (wymagają wcześniejszych zapisów). Są to zajęcia bezpłatne w ramach czesnego, które prowadzą panie ze schoolstudio. Dbamy o to, aby uczniowie klas 1-3 mieli odpowiednią ilość czasu podczas posiłków i dla nich wyznaczone są osobne przerwy podczas na drugie śniadanie i obiad. Zawsze w towarzystwie nauczyciela opiekuna. W szczególności zależy nam na pobycie najmłodszych na świeżym powietrzu każdego dnia. Uważamy, że nie ma złej pogody, co najwyżej jest tylko nieodpowiedni ubiór. Nasi uczniowie mogą również skorzystać z zajęć gry na instrumentach na miejscu w szkole (fortepian, gitara) lub nauki profesjonalnego rysunku za dodatkową opłatą.

 

Szkoła posiada własny budynek w centrum miasta. Dysponujemy 14 salami lekcyjnymi, reprezentacyjną aulą, stołówką, szatnią i salką gimnastyczną do zajęć korekcyjnych oraz profesjonalnym wielofunkcyjnym boiskiem z wydzielonym placem zabaw dla najmłodszych. W większości klas stoją do dyspozycji uczniów tablice interaktywne, które urozmaicają naukę i oferują wiele edukacyjnych interakcji. Posiadamy pracownię przyrodniczą oraz salę komputerową. Na szkolnych korytarzach są wydzielone strefy relaksu, gdzie uczniowie mogą chwilę odpocząć. Stołówka przygotowuje smaczne obiady, zarówno mięsne jak i dla wegetarian (również dla dzieci z innymi wymaganiami żywieniowymi).