eTwinning

eTwinning to program wirtualnej współpracy społeczności szkolnych, gromadzący placówki edukacyjne z całej Europy (i nie tylko!). Członkowie programu, nazywani eTwinnerami, opierają swoje działania na projektach, które samodzielnie planują i tworzą na wszystkich etapach – od wprowadzenia i przedstawienia uczestników aż do ewaluacji końcowej.

Co warto wiedzieć o eTwinningu?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban. Lista partnerskich krajów cały czas się poszerza.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.
Ogromną zaletą projektów eTwinning jest ich elastyczność. Uczestnicy projektu samodzielnie decydują, jak długo ma on trwać, jakie powinien zawierać działania oraz jakie aplikacje i programy multimedialne należy wykorzystać, aby osiągnąć założony cel projektowy.

Do czerwca 2022 roku, czyli w ciągu 17 lat funkcjonowania eTwinningu, ponad milion nauczycieli ze wszystkich krajów uczestniczących w programie zrealizowało 139 190 projektów. Liczba eTwinnerów cały czas rośnie, a metoda projektu została w wielu krajach (w tym również w Polsce) wpisana do podstawy programowej kształcenia ogólnego jako jeden z najskuteczniejszych sposobów poszerzania wiedzy i umiejętności przez uczniów.

 

Jak pracują eTwinnerzy?

Podstawowym narzędziem pracy eTwinnera jest Internet. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują go do współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym – „ponad granicami”. Współdziałają, nawiązując nowe partnerstwa projektowe, wymieniając się informacjami i materiałami, tworząc przydatne zasoby w międzyszkolnych zespołach czy poznając ciekawe aplikacje i programy wspierające ich w efektywnym poszerzaniu wiedzy i umiejętności praktycznych.

Program eTwinning promuje działania interdyscyplinarne, czyli takie, które łączą w sobie wiedzę z różnych dziedzin nauki. Nauczyciele koordynujący projekty eTwinning są ekspertami w wyszukiwaniu powiązań między treściami podstawy programowej oraz w motywowaniu uczniów do samodzielnego poszukiwania interesujących ich zagadnień, które następnie można przełożyć na ciekawą aktywność projektową.

Dlaczego skupiamy się na pracy projektowej?

 

Wykorzystywana w eTwinningu metoda projektu kładzie ogromny nacisk na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, tak bardzo pożądanych we współczesnym świecie. Są wśród nich:

 • skuteczne porozumiewanie się w języku obcym;
 • umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK);
 • kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne (logiczne myślenie, myślenie komputacyjne, precyzja w działaniu);
 • umiejętność uczenia się, w tym również branie odpowiedzialności za osiągane przez siebie wyniki;
 • kompetencje społeczne i obywatelskie (np. umiejętność współpracy i wspólnego wypracowywania dobrych jakościowo efektów działań);
 • inicjatywność i przedsiębiorczość, czyli wspieranie uczniów w dążeniu do realizacji własnych pomysłów i działania na rzecz społeczności szkolnej;
 • świadomość i ekspresja kulturowa.

 

Tematyka projektu może być dobrana zarówno do potrzeb, jak i zainteresowań uczniów. Dzięki takiemu podejściu uczestnicy zyskują poczucie sprawczości, co pozytywnie wpływa na ich motywację do skutecznego realizowania zaplanowanych działań.

 

eTwinningowe nagrody i wyróżnienia


Zakończony projekt może zostać przez nauczyciela-koordynatora zgłoszony do Krajowej Odznaki Jakości. Celem przyznawania KOJ jest wyróżnienie nauczycieli i szkół za realizację ciekawych projektów spełniających szereg kryteriów, takich jak: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii. Uczniowie uczestniczący w projekcie, który otrzymał KOJ, są nagradzani Uczniowskimi Odznakami Jakości.

 

Krajowe Odznaki Jakości przyznawane są na bieżąco przez cały rok i uprawiają do udziału w krajowym konkursie „Nasz Projekt eTwinning” organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Konkursowe jury wybiera najlepsze projekty w następujących kategoriach wiekowych:

 • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
 • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
 • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
 • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,

a także w kategoriach dodatkowych:

 • Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+),
 • dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
 • debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły,
 • oraz dwóch kategoriach tematycznych ogłaszanych we wrześniu roku poprzedniego.

Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody: tablice interaktywne, laptopy, kamery cyfrowe, nagrody finansowe, udział w warsztatach i konferencjach międzynarodowych itp. 

 

Jeżeli w projekcie minimum dwie szkoły partnerskie, z różnych krajów, otrzymały Krajowe Odznaki Jakości i przynajmniej jedna z nich została nominowana do Europejskiej Odznaki Jakości (EOJ), otrzymają one tę Odznakę w kolejnej edycji w październiku.

Europejska Odznaka Jakości uprawnia do zgłoszenia projektu do Europejskiego Konkursu eTwinning. Jego laureaci są zapraszani na doroczną międzynarodową konferencję eTwinning, podczas której odbywa się uroczysta gala wręczenia nagród.

Szkoła eTwinning

Tytuł Szkoły eTwinning jest symbolem uznania nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenieniem ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach, jak: