Dlaczego Rahn?

Czy warto wybrać szkołę prywatną?

Wybór szkoły to poważna decyzja zarówno dla rodziców jak i dla ucznia. Opiekunowie chcą zapewnić swojemu dziecku jak najbardziej optymalne warunki do nauki i wszechstronnego rozwoju. Przed podjęciem tak ważnej decyzji pojawia się często mnóstwo wątpliwości, które spróbujemy rozwiać w tym artykule.

Opłaty

Po pierwsze mitem jest, że szkoła publiczna jest darmowa. Owszem nie trzeba płacić za lekcje, ale w większości przypadków uczniowie szkół publicznych uczęszczają dodatkowo na popołudniowe korepetycje z języków obcych czy matematyki lub dodatkowe zajęcia związane z ich zainteresowaniami, za które trzeba zapłacić. Niejednokrotnie jest to suma zbliżona do opłaty czesnego w szkole prywatnej.

Liczebność klas

W szkołach publicznych, szczególnie tych ponadpodstawowych liczba uczniów często przekracza trzydzieści osób. Jest to spowodowane coraz bardziej dotkliwymi brakami kadrowymi w zwykłych szkołach.  Natomiast w szkole prywatnej zazwyczaj jedna klasa to kilkunastu uczniów, dzięki czemu komfort i efektywność nauki jest na dużo wyższym poziomie.

Metody nauczania

Priorytetem jest indywidualne podejście do ucznia w procesie nauczania. Starannie dobrane grono pedagogiczne, mające duże doświadczenie w pracy z dziećmi, dopasowuje system pracy do tempa rozwoju ucznia i zespołu klasowego. Brak jest natłoku bezsensownych zadań domowych lub przerzucania procesu nauki na rodziców. Każdy uczeń, zarówno ten z większymi umiejętnościami, jak i ten o dodatkowych potrzebach edukacyjnych, będzie pod dobrą opieką.

Dobrostan emocjonalny

W szkołach prywatnych nauczyciel bardziej angażuje się w relacje indywidualne i grupowe z uczniami, co przekłada się na wyższe poczucie dobrostanu ucznia. Nauczyciel jest mentorem dla ucznia i potrafi zainspirować go do odkrywania w sobie nieuświadomionych talentów. Edukacja w szkole prywatnej sprzyja kształtowaniu poczucia własnej wartości u dziecka.

Tolerancja

Szkoły prywatne cieszą się większą autonomią w działaniu. Dzięki temu są w stanie zapraszać ciekawych gości, organizować niebanalne wydarzenia szkolne  i poszerzać horyzonty myślowe młodych ludzi. Uwrażliwiają dzieci na niesprawiedliwe traktowanie ze względu na przekonania czy wyznanie religijne. Propagują wartości proeuropejskie i uczą mądrego dialogu międzykulturowego. W szkołach prywatnych często uczą się dzieci z dalekich zakątków świata, co jest wartością dodaną pod względem językowym jak i kulturowym.

Komunikacja z rodzicami

Szkoła prywatna jest otwarta na kontakty z rodzicami. Komunikacja między rodzicami a nauczycielami przebiega dużo łatwiej niż w szkole publicznej i oparta jest na życzliwości, chęci zrozumienia oczekiwań i potrzeb obu stron.

Bezpieczeństwo

Szkoły prywatne mają wpływ na przyjęcie uczniów w swoje progi. Tu nie obowiązuje rejonizacja. Dodatkowo w szkole prywatnej zazwyczaj aktywnie działa psycholog i pedagog szkolny, którzy służą pomocą w trudnych sytuacjach. Poza tym ze względu na mniejszą ilość uczniów szkoły prywatne to kameralne placówki, gdzie przysłowiowo każdy każdego zna, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród całej społeczności szkolnej.

Przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły prywatnej na pewno warto się do niej udać i umówić na rozmowę z dyrekcją. Ze swojej strony zachęcamy do zapoznania się z naszą koncepcją szkoły, jej wyróżnikami w obszarze dydaktycznym i wychowawczym oraz stronami na FB dla Europejskiej Szkoły Podstawowej i Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego.