Dla Rodziców

RADA RODZICÓW

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PLAN LEKCJI

WYWIADÓWKI

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

UBEZPIECZENIE NNW

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć
w ubezpieczaniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Mimo braku obowiązku posiadania ubezpieczenia NNW gorąco Państwa namawiam do wykupienia takiej opcji dla swoich dzieci i przekazania informacji wychowawcy klasy w formie pisemnego oświadczenia.

WARTO WIEDZIEĆ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.