Dla Rodziców

RADA RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PLAN LEKCJI

WYWIADÓWKI

Szkoła to nie tylko uczniowie i nauczyciele.

Do społeczności szkolnej należą również rodzice, których zachęcamy do kontaktu ze szkołą i podejmowania różnych form aktywności na jej rzecz.  Co roku zapraszamy rodziców na zebrania plenarne, klasowe oraz trójkowe, które są zgłoszone w kalendarzu wydarzeń szkolnych. Informacje o terminach są publikowane również w dzienniku elektronicznym.

Na zebraniach plenarnych (w auli) informujemy o wydarzeniach mających wpływ na całą społeczność szkolną.

Wychowawcy na zebraniach klasowych omawiają bieżące sprawy dotyczące klasy. 

Zachęcamy Państwa również do spotkań trójkowych UCZEŃ-RODZIC-NAUCZYCIEL, ponieważ cenimy sobie kontakt bezpośredni i indywidualne podejście do każdej ze spraw. Spotkania trójkowe pozwalają na więcej prywatności. 

 

 

UBEZPIECZENIE NNW

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 nasi uczniowie zostali objęci ubezpieczeniem NNW przez InterRisk Vienna Insurance Group. 

Składka za cały rok szkolny wynosi 60,00 zł i jest płatna w gotówce u wychowawcy klasy na początku września 2019.

Zgłoszenia szkody można dokonać online na www.interrisk.pl lub mailowo na adres szkody@interrisk.pl   podając numer naszej polisy EDU -N004048 (szkoła podstawowa)

 

Polisa NNW 2019/2020

WARTO WIEDZIEĆ