Współpraca Zagraniczna

Ukraina

Nasze skrzydła rozpościerają się szeroko w Europie i poza nią. Posiadamy szkoły partnerskie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, w Rumunii i w Egipcie.  Poznajemy różne kultury, szanujemy wzajemne tradycje, odwiedzamy przyjaciół. Ćwiczymy także umiejętności komunikacji w językach obcych. W ramach wspólnych wyjazdów realizujemy ciekawe obustronne projekty.

Nasi starsi uczniowie podczas zajęć języków obcych odbywają  bilateralne interaktywne lekcje z niemieckimi uczniami z najbliższej nam szkoły partnerskiej w Neuzelle, z którą stworzyliśmy swoisty most edukacyjny łączący nasze sąsiedztwo.

Uczniowie SP posiadają przyjaciół w Furstenwalde, Lipsku i … Korespondują z nimi, wymieniają się pracami, odwiedzają się. Najważniejsze, że znajdują wspólny język.

Neuzelle