Rekrutacja

 

      Drogi Uczniu, Szanowni Rodzice, 

       zapraszamy do złożenia podania w sekretariacie szkoły i umówienia się na rozmowę z panią dyrektor

       Rekrutacja rozpoczyna się od października roku poprzedzającego naukę. Sprawdź czy są jeszcze wolne miejsca!

       Sekretariat czynny jest w godzinach 7:30 – 15:30.

       Podanie można wysłać mailem na adres: szkola@rahn.education

               

                                                                                                                           ZASADY REKRUTACJI

 

  1. Rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w Europejskim Liceum Ogólnokształcącym dr Rahn w Zielonej Górze poprzez złożenie w sekretariacie szkoły podania według wzoru dostępnego na stronie szkoły.

        2. O wpisaniu na listę uczniów Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego dr Rahn w Zielonej Górze decyduje dyrektor szkoły uwzględniając:

  •   dotychczasowe udokumentowane osiągnięcia edukacyjne dziecka (świadectwo, oceny z egzaminu ósmoklasisty, wykaz ocen cząstkowych/wyniki klasyfikacji półrocznej),
  •   możliwość stworzenia dziecku warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach, orzeczeniach lub innych   dokumentach dziecka,
  •   wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzony przez dyrektora szkoły z rodzicami oraz dzieckiem.
  1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły, który zawiadamia o swojej decyzji Rodziców osobiście, drogą mailową lub telefonicznie.

       4. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze szkołą umowy o świadczeniu usług edukacyjnych.

       5. Liczba miejsc w klasie jest ograniczona do 18 uczniów.

 

 

DLACZEGO RAHN? EDUKACJA TO RELACJA!

1) Dobrostan ucznia naszym priorytetem – edukacja to relacja:
– realizujemy program „Szkoła myślenia pozytywnego”
– kultura doceniania, nie błędu (pochwałki za osiągnięcia nie tylko edukacyjne)
– holistyczne podejście do wychowania człowieka (ciało i umysł)

2) Uczymy JAK SIĘ UCZYĆ (study skills), szukamy swoich talentów (inteligencje wielorakie)

3) Karta indywidualnego rozwoju ucznia

4) Zebrania trójkowe (uczeń – rodzic – nauczyciel)

5) JTU– czyli już to umiem (wybieram termin pisania testu – najlepsza ocena jest wpisywana)

6) Minimalna ilość zadań domowych– prace domowe zadawane „z głową”

7) PROJEKTOWO-LINGWISTYCZNY PROFIL SZKOŁY
– tygodnie projektowe

– praca projektowa naszym priorytetem

– interdyscyplinarne nauczanie

– nauka poza szkolną ławką

8) Stawiamy na języki
– nauka 2 języków obcych: j. angielski, j. niemiecki
– dodatkowo język hiszpański

– uczymy się języków obcych interdyscyplinarnie- prowadzimy projekty
międzynarodowe, wymiany młodzieży z Niemcami, Rumunią, Ukrainą.

10) Tablice interaktywne/ projektory/ komputery w każdej sali

11) Strefa relaksu dla licealistów na 1. piętrze

12) Zajęcia w-f organizowane w formie modułów sportowych do wyboru, np.:
* joga
* samoobrona
* siłownia
* fitness
* breakdance

13) Możliwość zdawania certyfikatów językowych Goethe/ Cambridge/DSD na terenie szkoły

14) Neurodydaktyka, czyli nauka przyjazna mózgowi

15) Tworzymy różnorodne, wielokulturowe i tolerancyjne środowisko, w którym młodzi ludzie mogą być sobą i czuć się swobodnie

16) Kameralnośc naszych szkół sprzyja indywidualizacji w uczeniu się i nauczaniu

#edukacjatorelacja 🙂