O Nas

Europejskie Liceum dr Rahn

 

Charyzmatyczne osobowości, poszukiwanie twórczych rozwiązań, kultura uczenia się i doceniania,  komfortowe warunki oraz niepowtarzalna familijna atmosfera. To nasz przepis na mądrą edukację.

Zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły. Dbamy, aby uczniowie rozwijali kompetencje potrzebne w przyszłości. Niezmiennie od paru lat na pierwszym miejscu umiejętności, na które wskazują pracodawcy, króluje kompleksowe rozwiązywanie problemów. My do edukacji również podchodzimy kompleksowo ucząc, że w różnorodności tkwi siła napędowa rozwoju własnego i naszego środowiska.

A na deser mamy czas na wiele inicjatyw, możliwości rozwoju pasji i 100% uwagi dla ucznia. Na nudę czasu nie mamy!

KONCEPCJA

 

Tworzymy szkołę opartą na wartościach, w której młodzi ludzie – przy wsparciu życzliwych i uważnych nauczycieli – uczą się brania odpowiedzialności za swoją przyszłość oraz otrzymują szansę rozwinięcia się na miarę swoich możliwości, nie rezygnując z pozaszkolnych aktywności i realizacji pasji.  

PROFIL LICEUM

Co wyróżnia naszą szkołę?

 • jednozmianowość – lekcje zaczynają się od godziny 8.00
 • odrębne sale lekcyjne przeznaczone dla każdej klasy
 • intensywna nauka języków obcych (do 10h tygodniowo)
 • system sprawdzania wiedzy „JUŻ TO UMIEM”
 • liczne i różnorodne moduły sportowe wybierane na życzenie uczniów
 • możliwość spożywania gorących posiłków – mamy własną stołówkę
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • nowoczesna pracownia komputerowa
 • nowoczesna pracownia biologiczno-chemiczna z dygestorium
 • organizacja spotkań integracyjnych, wycieczek klasowych
 • klasy liczące max. 18 uczniów
 • indywidualne podejście do ucznia
 • bezpieczeństwo – aspekt ważny dla dyrekcji i nauczycieli
 • pełne zaangażowanie nauczycieli i miła atmosfera
 • opieka pedagoga i psychologa

Jesteśmy kameralną szkołą i zwykle tworzymy jedną klasę w danym roku szkolnym. Profilujemy ją w zależności od potrzeb naszych uczniów.

Proponujemy rozszerzenia z: języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, historii i geografii. Pozostałe rozszerzenia mogą zostać wprowadzone po indywidualnych rozmowach z kandydatem i jego rodzicem/prawnym opiekunem. Wybór trzeciego przedmiotu rozszerzonego nie wiąże się z obowiązkiem kontynuowania go przez okres 2 lat. Uczeń ma prawo do pisemnej rezygnacji bez konsekwencji.

Zajęcia rozszerzone odbywają się w niewielkich grupach. Pozwala to na indywidualną organizację pracy z uczniem.

OPIEKA SPECJALISTÓW

Pedagog
mgr Sylwia Jędroszkowiak-Bieżańska
Godziny konsultacji:

PEDAGOG CZAS PRACY
8:00-12:30 PONIEDZIAŁEK
12:15-15:15 WTOREK
08:00-12:30 ŚRODA
12:15-15:15 CZWARTEK
  PIĄTEK

Psycholog
mgr Katarzyna Jaroni
Godziny konsultacji:

CZAS PRACY PSYCHOLOG
PONIEDZIAŁEK 11:20-13:20
WTOREK 12:15-16:45
ŚRODA  
CZWARTEK 08:00-11:30
PIĄTEK  

Moduły Sportowe

Nasi uczniowie w ramach zajęć wychowania fizycznego korzystają z wielu możliwości uprawiania sportu. Mogą sami stworzyć swój własny plan aktywności fizycznej.

Wybierają bowiem moduły sportowe z bogatej oferty szkolnej: wspinaczka, strzelnica, fitness, squash, tenis, karate, pływanie, taniec, piłka nożna, zumba, joga … Modułami opiekują się doświadczeni trenerzy i instruktorzy.