FAQ

Zgodnie z naszą misją chcemy budować przestrzeń edukacyjną opartą na otwartości, wolności i pełnych życzliwości relacjach. Tworzenie szkoły, która umacnia entuzjazm młodych ludzi, wspiera ich w rozwoju pasji oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i świat. W szczególności w szkole kładziemy nacisk na naukę języków obcych oraz pracę na lekcjach metodami aktywnymi. Podręcznik nie jest dla nas przewodnikiem podczas lekcji, a zadania domowe mają służyć wyłącznie przygotowaniu ucznia do następnych zajęć i wspierać jego samodzielność oraz kreatywność. Prowadzimy interdyscyplinarne projekty, które pozwalają uczniowi rozwijać kompetencje przyszłości.

W każdej klasie liczba uczniów nie przekracza 18. Nasza szkoła to kameralna placówka, w której podstawą funkcjonowania jest hasło „Edukacja to relacja”. Wiemy, że dzięki pozytywnym relacjom w szkole uczeń rozwija niezwykle ważne kompetencje społeczne, ale również osiąga wysokie wyniki w nauce, ponieważ chętniej się uczy. Dzięki temu nasz absolwent jest pewny siebie, ma własne zdanie oparte na krytycznym myśleniu i potrafi poruszać się w świecie nowoczesnych technologii.

Nasza szkoła należy do sieci szkół Rahn Education w Niemczech. Najbliższe szkoły partnerskie znajdują się w Fürstenwalde (szkoła podstawowa) i Neuzelle (szkoła ponadpodstawowa), z którymi od lat współpracujemy w ramach rozmaitych projektów. Ponad to organizujemy wymiany uczniowskie z zaprzyjaźnionymi prywatnymi szkołami w Rumunii w mieście Bistrita oraz na Ukrainie w Iwano-Frankiwisku.

W naszej szkole rodzic jest zawsze mile widziany. Ze względu na pandemię obecnie głównym narzędziem do komunikowania się z nauczycielami czy wychowawcą ucznia jest dziennik elektroniczny Librus. Staramy się nie tracić kontaktu osobistego i dwa razy do roku proponujemy rodzicom zebrania klasowe (plenarne). Dodatkowo oferujemy wyjątkową formę kontaktu tzw. zebrania trójkowe nauczyciel-uczeń-rodzic. Spotkania te umożliwiają szczegółowe omówienie wszystkich kwestii w kameralnej atmosferze przy kawie czy herbacie.

Czesne wynosi 900 zł w roku szkolnym 2022/23, płatne miesięcznie przez 12 miesięcy.

W ramach czesnego szkoła zapewnia:

  • opiekę od 8:00 do 17:00

  • naukę trzech języków obcych (angielski, niemiecki, hiszpański)

  • organizację modułów sportowych w ramach zajęć z WF

  • kółka zainteresowań

  • opieka pedagoga, psychologa i pielęgniarki

  • konsultacje przedmiotowe raz w tygodniu

Rodzeństwo może ubiegać się o zniżkę w wys. 5%.

Szkoła nie organizuje typowych dni otwartych, ale przy przyjęciu do szkoły podczas rozmowy kwalifikacyjnej z dyrekcją jest również możliwość oprowadzenia po szkole. W przypadku rekrutacji podczas trwającego roku szkolnego umożliwiamy dzieciom uczestniczenie przez oznaczony czas w zajęciach szkolnych na zasadzie wolnego słuchacza. Jest to tzw. tydzień próbny, podczas którego uczeń ma szansę poznać kolegów i koleżanki oraz nauczycieli. Po tym okresie rodzicom na pewno łatwiej podjąć decyzję o zapisaniu dziecka do naszej szkoły.

Co roku otwieramy zazwyczaj tylko jedną klasę w liceum. Z tego też powodu nie narzucamy z góry jej profilu, ponieważ chcemy każdemu uczniowi pierwszej klasy dać czas na zastanowienie się w jakim kierunku chce rozwijać swoje zainteresowania. Po pierwszym półroczu uczniowie mogą wybrać dwa lub trzy z oferowanych sześciu rozszerzeń. Chętnie służymy pomocą w określeniu predyspozycji ucznia, aby ułatwić mu dokonanie wyboru.

Szkoła posiada własny budynek w centrum miasta. Dysponujemy 14 salami lekcyjnymi, reprezentacyjną aulą, stołówką, szatnią i salką gimnastyczną do zajęć korekcyjnych oraz profesjonalnym wielofunkcyjnym boiskiem. W większości klas stoją do dyspozycji uczniów tablice interaktywne, które urozmaicają naukę i oferują wiele edukacyjnych inspiracji. Posiadamy pracownię przyrodniczą oraz salę komputerową. Na szkolnych korytarzach są wydzielone strefy relaksu, gdzie uczniowie mogą chwilę odpocząć. Stołówka przygotowuje smaczne obiady, dostępne podczas przerw obiadowych.