FAQ

Czesne wynosi 590 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.

Tak. Rabat wynosi 15% za drugie i następne dziecko w naszej szkole. 

Tak, prężnie rozwijamy współpracę z partnerami zagranicznymi, w szczególności z Niemiec. Posiadamy kontakty z  Rumunią i Ukrainą.

W szkole jest wdrożony dziennik librus, z którego mogą Państwo dowiedzieć się o bieżących postępach córki lub syna w nauce. Poprzez dziennki librus można skontaktować się również z wychowawcą i umówić na rozmowę. 

Ponadto w kalendarzu wydarzeń na dany rok zamieszczane są terminy zebrań plenarnych, klasowych i trójkowych. 

Rekrutacja odbywa się przez cały rok. Dziecko zostaje przyjęte do liceum po rozmowie kwalifikacyjnej z dyrektorem szkoły. Przy doborze uczniów podczas rekrutacji  bierzemy pod uwagę świadectwo z ostatniej klasy, ocenę z zachowania i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Priorytetami szkoły jest przygtowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz efektywne nauczanie języków obcych. Cele te osiągamy poprzez wysoki poziom nauczania w mało licznych klasach, indywidualne podejście do ucznia, wysoko wykwalifikowaną kadrę.

W naszych klasach uczy się maksymalnie 18 osób, przy czym zajęcia językowe z niemieckiego i angielskiego odbywają się w grupach z podziałem według poziomu umiejętności językowych ucznia.

  • Szkoła mieści się w świeżo wyremontowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 36 w Zielonej Górze i posiada wyśmienitą bazę lokalową z pracownią informatyczną oraz przyrodniczą, biblioteką, szkolną sołówką oraz najnowszym łączem internetowym na terenie całej szkoły. Dzięki zamontowanej w budynku windzie oraz łazienkom przystosowanym dla niepełnosprawnych szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie „Zielona Góra bez barier”.

Zajęcia sportowe w naszej szkole zorganizowane są modułowo. W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach ze squasha, tenisa, tańca, pływania, wspinaczki, strzelectwa etc. Każdy z modułów uczniowie wybierają sami 2 razy w roku.

Top