Kursy

CENTRUM EGZAMINACYJNE GOETHE-INSTITUT

KURSY

Zajęcia prowadzone są w trybie wieczorowym – 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne czyli 90 minut (w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki).

Jeden semestr to w sumie 52 godziny lekcyjne przy maksymalnie 8 osobach w grupie.

Za polecenie osoby chętnej na nasze kursy otrzymacie Państwo 5% zniżki.

Zniżka przysługuje w momencie, kiedy osoba polecona ukończy cały kurs.

Przygotowujące do egzaminów Goethe Institut

Certyfikaty Goethe-Institut są rozpoznawane na przez jednostki edukacyjne i wiodące firmy na całym świecie. Ich posiadanie jest najlepszym sposobem na udokumentowanie swojej znajomości języka niemieckiego. Wszystkie placówki Goethe-Institut dają możliwość podejścia do egzaminu po każdym skończonym kursie, a same poziomy egzaminów zostały utworzone zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

Poziom podstawowy

A1

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom samodzielności

B1

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom kompetencji

C1

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Przygotowujące do egzaminów Maturalnych

 

W ofercie Instytutu organizowane są również kursy, których program utworzony jest specjalnie z myślą o
maturzystach, którzy zdecydowali się zdawać język niemiecki podczas swoich egzaminów.

Lektor to nauczycielka z doświadczeniem, który od wielu lat współpracuje z naszym centrum.

Chcesz zdać na najwyższym poziomie zapisz się już dziś!

 

Dla Dorosłych/ Dla Firm        SKROJONE NA MIARĘ POTRZEB

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe chcące pozyskać umiejętność w mówieniu, czytaniu i pisaniu, a także znajomość gramatyki języka angielskiego.

Spotkania prowadzone będą w małych grupach, co sprzyja swobodnej atmosferze, aktywnej pracy oraz trwałej i systematycznej nauce!

Zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu po 90 min.

 

W naszej szkole uczyć się mogą Państwo systematycznie języka obcego.

W oparciu o wysoki poziom, bogatą wiedzę oraz doświadczenie naszych lektorów zgłębią Państwo umiejętności : pisania, czytania a także mówienia co jest dziś podstawą przyszłej kariery zawodowej, życia codziennego czy też dalszej edukacji.

 

Intensywne 2- miesięczne

 

Dla zabieganych i dla ambitnych oferujemy kursy w pigułce.

1. GRAMATYKA – powtórka na poziomie A1/A2 lub B1/B2. Spotkania 2 razy w tygodniu po 90 min. Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

Cena 650 zł min. 4 osoby w grupie.

2. KONWERSACJE – poziom B1/B2. Chcesz poćwiczyć przed egzaminem lub nabrać wprawy przed rozmową w pracy – to jest kurs dla Ciebie.

Cena 650 zł min. 4 osoby w grupie.

3. PISANIE – poziom B1/B2. Jeśli chcesz poćwiczyć pisanie krótkich form użytkowych przed egzaminem i pisać teksty poprawnie gramatycznie tutaj będziesz doskonalił/-a swoje umiejętności na każdych zajęciach.

Cena 650 zł min. 4 osoby w grupie.

4. TESTY, TESTY  i jeszcze więcej testów przed egzaminem. poziom B1/B2/C1

Cena 650 zł min. 4 osoby w grupie

GRUPY ZOSTANĄ UTWORZONE POD WARUNKIEM ZEBRANIA 4 CHĘTNYCH OSÓB.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.

Top