Kursy

CENTRUM EGZAMINACYJNE CAMBRDIGE

KURSY

Przed zapisaniem się na kurs, każdy z naszych przyszłych kursantów proszony jest o napisanie krótkiego testu poziomującego. Dzięki temu możemy przydzielić mu grupę, która najdokładniej odpowiada jego umiejętnościom językowym.

Zajęcia prowadzone są w trybie wieczorowym – 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (w poniedziałki i środy lub we wtorki i czwartki). Jeden semestr to w sumie 52 godziny lekcyjne przy maksymalnie 12 osobach w grupie.

Przy dokonaniu jednorazowej opłaty za kurs otrzymacie Państwo 5% zniżki. Dodatkowo wszyscy nasi kursanci otrzymują rabat na podręczniki w wysokości 10%.

Przygotowujące do egzaminów

Certyfikaty Goethe-Institut są rozpoznawane na przez jednostki edukacyjne i wiodące firmy na całym świecie. Ich posiadanie jest najlepszym sposobem na udokumentowanie swojej znajomości języka niemieckiego. Wszystkie placówki Goethe-Institut dają możliwość podejścia do egzaminu po każdym skończonym kursie, a same poziomy egzaminów zostały utworzone zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

Poziom podstawowy

A1

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom samodzielności

B1

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom kompetencji

C1

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Przygotowujące do egzaminów Maturalnych

W ofercie Instytutu organizowane są również kursy, których program utworzony jest specjalnie z myślą o gimnazjalistach
i maturzystach, którzy zdecydowali się zdawać język niemiecki podczas swoich egzaminów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

Dla Dzieci

Nasze kursy językowe dla dzieci to kombinacja nauki i zabawy. Posługując się aktywnymi technikami nauczania, systematycznymi ćwiczeniami oraz metodą Callana, dzieci wychodzą z zajęć bogatsze o trwałe efekty nowo poznanego języka. Dzieci uczą się wszystkich umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

Dla Dorosłych

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe chcące pozyskać umiejętność w mówieniu, czytaniu i pisaniu, a także znajomość gramatyki języka angielskiego. Spotkania prowadzone będą w małych grupach, co sprzyja swobodnej atmosferze, aktywnej pracy oraz trwałej i systematycznej nauce! Zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu po 90 min.

W naszej szkole uczyć się mogą Państwo systematycznie języka obcego. W oparciu o wysoki poziom, bogatą wiedzę oraz doświadczenie naszych trenerów zgłębią Państwo umiejętności : pisania, czytania a także mówienia co jest dziś podstawą przyszłej kariery zawodowej, życia codziennego czy też dalszej edukacji.

Zgłoszenie-na-Kurs-Goethe z RODO_2021

Indywidualne

Kursy indywidualne są dostosowane do Twoich potrzeb. Jeżeli jest to np. chęć usprawnienia mówienia po niemiecku wtedy program kładzie nacisk na konwersacje.

Kursy indywidualne są również dla osób, które chcą zwiększyć intensywność nauki. W takim przypadku tempo zaznajamiania z nowym materiałem dostosowane jest do Państwa.

W porozumieniu z naszymi wykładowcami skonstruujemy dla Ciebie indywidualny plan kursu dzięki któremu zapewnimy stabilne i wydajne zwiększanie umiejętności językowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

Kurs Zawodowe

Zawodowy kurs językowy jest dla osób, które posługują lub będą posługiwały się językiem niemieckim w pracy. Ma on za zadanie rozwinąć Twoje dotychczasowe umiejętności językowe i zapoznać Cię ze słownictwem branżowym. Poznasz też zasady obowiązujące w codziennym życiu w krajach niemieckojęzycznych, ich tradycję i kulturę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA KURS

FORMULARZ

Imię i nazwisko*

Email*

Temat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych*

Wiadomość

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.

Top