Projekty

Szperamy, wyszukujemy i realizujemy. Spójrzcie na niektóre nasze inicjatywy.

CZAS NA BLASK

To wyjątkowe wydarzenie organizowane przez naszą szkołę. Zapraszamy do udziału zdolną młodzież, talenty  do prezentacji swoich umiejętności. Występy uczestników ocenia zacne jury w składzie: Filip Czeszyk, Zbigniew Adamczak, Roman Awiński oraz Sandra Staniszewska. Mamy nadzieję, że nasz przegląd pozwoli uwierzyć w siebie młodym ludziom i rozwijać ich pasje artystyczne.

WOLONTARIAT

Uczymy siebie i innych empatii, wrażliwości, szacunku do innych. Wiele jest w naszej szkole przejawów dobrej woli. Stworzyliśmy zatem grupę wolontariatu, która przy pomocy niezwykle dobrej duszy naszej polonistki pragnie zmieniać świat. Rozpoczynamy od własnego otoczenia.

Oto działania, które podejmujemy: