FAQ

Czesne wynosi 500 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.

Tak, za każde kolejne dziecko uczące się w jednej z naszych szkół gimnazjum płacą Państwo 75% czesnego. Posiadamy także stypendia socjalne oraz te przyznawane za wysokie osiągnięcia w nauce. Wówczas uczeń zwolniony  jest z opłaty za miesiące wakacyjne.

Tak, prężnie rozwijamy współpracę z partnerami zagranicznymi, w szczególności z Niemiec. Posiadamy kontakty z Węgrami, Rumunią, Rosją.

Poza comiesięcznymi zebraniami z rodzicami dla każdej z klas szkoła posługuje się dziennikiem elektronicznym, dzięki któremu rodzice/opiekunowie mają na bieżąco wgląd w oceny uczniów. Stawiamy na indywidualne podejście do problemów i uzdolnień uczniów oraz stały kontakt i współpracę z rodzicami.

Przy doborze uczniów podczas rekrutacji do gimnazjum bierzemy pod uwagę świadectwo z klasy V, wyniki klasyfikacyjne z I semestru klasy VI  oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej indywidualnie z kandydatem przez Dyrekcję szkoły.

Priorytetami szkoły są: osiąganie wysokich wyników na egzaminie szóstoklasisty oraz efektywne nauczanie języków obcych. Cele te osiągamy poprzez wysoki poziom nauczania w mało licznych klasach, indywidualne podejście do ucznia, wysoko wykwalifikowaną kadrę, trzykrotnie zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych oraz coroczne sprawdzanie poziomu znajomości języka niemieckiego certyfikatami Instytutu Goethego.

W naszych klasach uczy się maksymalnie 20 osób, przy czym zajęcia językowe z niemieckiego i angielskiego odbywają się w grupach z podziałem według poziomu umiejętności językowych ucznia.

  • Szkoła mieści się w świeżo wyremontowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 36 w Zielonej Górze i posiada wyśmienitą bazę lokalową z pracowniami informatycznymi, chemicznymi i fizycznymi, biblioteką, szkolnym bistro oraz najnowszym łączem internetowym na terenie całej szkoły. Dzięki zamontowanej w budynku windzie oraz łazienkom przystosowanym dla niepełnosprawnych szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie „Zielona Góra bez barier”.

Zajęcia sportowe w naszej szkole zorganizowane są modułowo. W trakcie nauki w gimnazjum uczniowie uczestniczą w zajęciach ze squasha, tenisa, tańca, pływania, wspinaczki, strzelectwa etc. Każdy z modułów uczniowie wybierają sami 2 razy w roku.

Aktualności