Dla Rodziców

RADA RODZICÓW

Rodzice uczniów ESP wybierają spośród siebie radę rodziców. Chcemy być na bieżąco ze sprawami, którym należy się przyjrzeć. Omawiamy je na comiesięcznych spotkaniach.

Dzięki takiej współpracy stale ulepszamy naszą szkołę, znamy oczekiwania rodziców.

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PLAN LEKCJI

WYWIADÓWKI

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kodeks Rhana – 10 ZŁOTYCH ZASAD

Podanie

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Regulamin

Statut

Dane do przelewu

EUROPEJSKA FUNDACJA OŚWIATY I KULTURY
ul. Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra

10 1020 5402 0000 0502 0204 2067

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice, 
 
w tym roku uczniowie naszej szkoły zostaną objęci ubezpieczeniem przez TU Interrisk. Poniżej w tabeli znajdą Państwo informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i OWU. 
Składka wynosi 50,00 zł za okres od września 2017 do września 2018. Składki przyjmują wychowawcy klas do 20 września 2017r. 
W przypadku ubezpieczenia dziecka poza szkołą proszę o dostarczenie do wychowawcy klasy podpisanego przez Państwa oświadczenia, że dziecko zostało ubezpieczone prywatnie na ten rok szkolny. 
 

WARTO WIEDZIEĆ

Czesne wynosi 500 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.

Tak, za każde kolejne dziecko uczące się w jednej z naszych szkół gimnazjum płacą Państwo 75% czesnego. Posiadamy także stypendia socjalne oraz te przyznawane za wysokie osiągnięcia w nauce. Wówczas uczeń zwolniony  jest z opłaty za miesiące wakacyjne.

Tak, prężnie rozwijamy współpracę z partnerami zagranicznymi, w szczególności z Niemiec. Posiadamy kontakty z Węgrami, Rumunią, Rosją.

Poza comiesięcznymi zebraniami z rodzicami dla każdej z klas szkoła posługuje się dziennikiem elektronicznym, dzięki któremu rodzice/opiekunowie mają na bieżąco wgląd w oceny uczniów. Stawiamy na indywidualne podejście do problemów i uzdolnień uczniów oraz stały kontakt i współpracę z rodzicami.

Przy doborze uczniów podczas rekrutacji do gimnazjum bierzemy pod uwagę świadectwo z klasy V, wyniki klasyfikacyjne z I semestru klasy VI  oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej indywidualnie z kandydatem przez Dyrekcję szkoły.

Priorytetami szkoły są: osiąganie wysokich wyników na egzaminie szóstoklasisty oraz efektywne nauczanie języków obcych. Cele te osiągamy poprzez wysoki poziom nauczania w mało licznych klasach, indywidualne podejście do ucznia, wysoko wykwalifikowaną kadrę, trzykrotnie zwiększoną liczbę godzin nauki języków obcych oraz coroczne sprawdzanie poziomu znajomości języka niemieckiego certyfikatami Instytutu Goethego.

W naszych klasach uczy się maksymalnie 20 osób, przy czym zajęcia językowe z niemieckiego i angielskiego odbywają się w grupach z podziałem według poziomu umiejętności językowych ucznia.

  • Szkoła mieści się w świeżo wyremontowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 36 w Zielonej Górze i posiada wyśmienitą bazę lokalową z pracowniami informatycznymi, chemicznymi i fizycznymi, biblioteką, szkolnym bistro oraz najnowszym łączem internetowym na terenie całej szkoły. Dzięki zamontowanej w budynku windzie oraz łazienkom przystosowanym dla niepełnosprawnych szkoła otrzymała wyróżnienie w konkursie „Zielona Góra bez barier”.

Zajęcia sportowe w naszej szkole zorganizowane są modułowo. W trakcie nauki w gimnazjum uczniowie uczestniczą w zajęciach ze squasha, tenisa, tańca, pływania, wspinaczki, strzelectwa etc. Każdy z modułów uczniowie wybierają sami 2 razy w roku.