Ceny Kursów

CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE

CENY EGZAMINÓW / EGZAMINATION FEES

POZIOM CENA STANDARDOWA DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ CENA RABATOWA DLA UCZNIÓW/RODZICÓW/PRACOWNIKÓW

SZKÓŁ RAHN EDUCATION

 

A2

PB*

 

455 PLN 395 PLN
 

B1

PB*

480 PLN 420 PLN
 

B2

PB*

750 PLN 680 PLN
 

C1

PB*

 

785 PLN 715 PLN

 

*PB-TEST W FORMIE PAPIEROWEJ  / PAPER BASED TEST

***CENA ZAWIERA 23%VAT. POZOSTAŁE USŁUGI EGZAMINACYJNE ZWOLNIONE Z VAT/ 23%VAT INCLUDED. OTHER EXAMINATIONS SERVICES ARE VAT EXEMPTED

Top