Goethe Institut

CENTRUM EGZAMINACYJNE GOETHE-INSTITUT

CENTRUM EGZAMINACYJNE GOETHE-INSTITUT

Jesteśmy jedynym na terenie województwa lubuskiego Centrum Egzaminacyjnym Goethe-Institut, uprawnionym do przeprowadzania egzaminów z języka niemieckiego potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami honorowanymi na całym świecie.

Jednym z głównych celów działalności Goethe-Institut jest kształcenie w zakresie języka niemieckiego. We wszystkich instytutach na całym świecie regularnie oferowane są kursy języka niemieckiego, po ukończeniu których można zdawać egzamin na międzynarodowy certyfikat językowy. Program kursów dostosowany jest do ujednoliconych poziomów biegłości opisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Instytut Goethego, którego oficjalna nazwa brzmi Goethe-Institut e.V., działa na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec jako stowarzyszenie pożytku publicznego z Centralą w Monachium (Niemcy). Goethe-Instytut , noszący imię wybitnego niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethe (1749-1832), pełni za granicą rolę niemieckiego instytutu kultury. Celem założonej w 1951 roku instytucji jest popularyzacja języka niemieckiego, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, jak również prezentowanie nowoczesnego obrazu Niemiec. Obecnie Goethe-Institut posiada 136 instytutów i 11 biur kontaktowych w 92 krajach.

Leave a Reply


Top